Ultimas

Ganbare Pro GanJo Fighting Spirits 2023


No dia 16 de julho, a companhia Ganbare Pro Wrestling apresentou o seu evento Sekihagara 2.

Iremos contar neste episódio:

Singles Match
Natsu Sumire vs. Riara

Tag Team Match
Alex Lee & Cherry vs. Banny Oikawa & Miyako Matsumoto

Singles Match
SAKI vs. Yoshiko Hasegawa

Tag Team Match
ASUKA & Makoto vs. Ami Manase & Marika Kobashi

Singles Match
YuuRI vs. Misa Kagura


Vídeos
Resultados


  1. Natsu Sumire derrota Riara (10:32)
  2. Alex Lee e Cherry derrotaram Banny Oikawa e Miyako Matsumoto (10:20)
  3. SAKI derrota Yoshiko Hasegawa (11:27)
  4. ASUKA e Makoto derrotaram Ami Manase e Marika Kobashi (16:59)
  5. YuuRI derrota Misa Kagura (11:15)
Com tecnologia do Blogger.