Ultimas

NJPW G1 Climax 33 - Dia 18

Depois de um mês quente de ação, finalmente chegou ao fim de semana final, com o G1 Climax 33 chegando ao fim.

Sábado, 12 de agosto, o Final Four lutará para determinar quem enfrentará quem no G1 Climax 33 final em 13 de agosto.

Card

Tag Team Match
Hiroyoshi Tenzan & Master Wato vs. HAYATA & Kaito Kiyomiya

Tag Team Match
Shota Umino & Tomoaki Honma vs. Strong Style (Minoru Suzuki & Ren Narita)

Ten Man Tag Team Match
CHAOS (Hirooki Goto, Toru Yano, YOH & YOSHI-HASHI) & Togi Makabe vs. BULLET CLUB (Alex Coughlin, Chase Owens, David Finlay, Gabe Kidd & KENTA) (w/Gedo)

Six Man Tag Team Match
Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi & Yota Tsuji) vs. United Empire (Great-O-Khan, HENARE & Jeff Cobb)

Eight Man Tag Team Match
Eddie Kingston, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Tomohiro Ishii vs. TMDK (Kosei Fujita, Mikey Nicholls, Shane Haste & Zack Sabre Jr.)

Ten Man Tag Team Match
Guerrillas Of Destiny (Hikuleo, Jado, Tama Tonga & Tanga Loa) & El Phantasmo vs. Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru)

G1 Climax 2023 Semi Final Match
Kazuchika Okada vs. EVIL (w/Dick Togo)

G1 Climax 2023 Semi Final Match
Tetsuya Naito vs. Will Ospreay (w/Great-O-Khan, HENARE & Jeff Cobb)

Vídeos


Resultados


  1. HAYATA & Kaito Kiyomiya derrotam Hiroyoshi Tenzan & Master Wato (10:57)
  2. Strong Style (Minoru Suzuki & Ren Narita) derrotam Shota Umino & Tomoaki Honma (10:18)
  3. BULLET CLUB (Alex Coughlin, Chase Owens, David Finlay, Gabe Kidd e KENTA) (w/Gedo) derrotam CHAOS (Hiroki Goto, Toru Yano, YOH e YOSHI-HASHI) e Togi Makabe (10:48)
  4. United Empire (Great-O-Khan, HENARE & Jeff Cobb) derrotou Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi & Yota Tsuji) (10:57)
  5. Eddie Kingston, Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi e Tomohiro Ishii derrotam TMDK (Kosei Fujita, Mikey Nicholls, Shane Haste e Zack Saber Jr.) (11:40)
  6. Guerrillas Of Destiny (Hikuleo, Jado, Tama Tonga e Tanga Loa) e El Phantasmo derrotam Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku e Yoshinobu Kanemaru) (11:56)
  7. Kazuchika Okada derrota EVIL (w/Dick Togo) (18:08)
  8. Tetsuya Naito derrota Will Ospreay (com Great-O-Khan, HENARE e Jeff Cobb) (29:58)
Com tecnologia do Blogger.