Ultimas

NOAH N Innovation U-Cup - Dia 1


No dia 06 de janeiro, A Pro Wrestling NOAH apresentou o primeiro dia do N Innovation U-Cup.

Iremos contar neste episódio:

Tag Team Match
Ikuto Hidaka & Super Crazy vs. Kai Fujimura & Yasutaka Yano

U-Cup 2021 Tag Team Match
Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) vs. Los Perros del Mal de Japon (Eita & NOSAWA Rongai)

U-Cup 2021 Tag Team Match
Stinger (HAYATA & Yoshinari Ogawa) vs. Kongo (Hao & Nio)

U-Cup 2021 Tag Team Match
Hajime Ohara & Junta Miyawaki vs. Kongo (Aleja & Tadasuke)

U-Cup 2021 Tag Team Match
Stinger (Seiki Yoshioka & Yuya Susumu) vs. Los Perros del Mal de Japon (Kotaro Suzuki & YO-HEY)

Singles Match
Daiki Inaba vs. Kaito Kiyomiya

GHC Junior Heavyweight Title #1 Contendership U-Cup Rumble Match
NOSAWA Rongai vs. Yoshinari Ogawa vs. Kotaro Suzuki vs. Nio vs. Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada vs. Hajime Ohara vs. Tadasuke vs. Yuya Susumu vs. Hao vs. YO-HEY vs. Eita vs. Seiki Yoshioka vs. Aleja vs. Junta MiyawakiResultados


  1. Ikuto Hidaka & Super Crazy derrotou Kai Fujimura & Yasutaka Yano (9:59)
  2. Los Perros del Mal de Japon (Eita & NOSAWA Rongai) [2] derrotou Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) [0] (5:56)
  3. Stinger (HAYATA & Yoshinari Ogawa) [2] derrotou Kongo (Hao & Nio) [0] (9:20)
  4. Kongo (Aleja & Tadasuke) [2] derrotou Hajime Ohara & Junta Miyawaki [0] (14:07)
  5. Stinger (Seiki Yoshioka & Yuya Susumu) [4] derrotou Los Perros del Mal de Japon (Kotaro Suzuki & YO-HEY) [2] (15:15)
  6. Kaito Kiyomiya derrotou Daiki Inaba (12:52)
  7. Daisuke Harada derrotou Aleja e Atsushi Kotoge e Eita e Hajime Ohara e Hao e Junta Miyawaki e Kotaro Suzuki e Nio e NOSAWA Rongai e Seiki Yoshioka e Tadasuke e YO-HEY e Yoshinari Ogawa e Yuya Susumu (24:30)

Vídeos
Com tecnologia do Blogger.