Ultimas

NOAH Sanctuary 27/07/2021 | Vídeos + Resultados


No dia 27 de julho, o DDT Pro-Wrestling apresentou mais um programa, chamado DAMNATION Illegal Assembly Returns.

Iremos contar neste episódio:

Tag Team Match
Masa Kitamiya & Yasutaka Yano vs. Kai Fujimura & Kinya Okada

NOAH Jr. Team Game 4 vs. 4 Elimination Tournament Semi Final Match
Kongo (Aleja, Hao, Nio & Tadasuke) vs. Los Perros del Mal de Japon (Ikuto Hidaka, Kotaro Suzuki, NOSAWA Rongai & YO-HEY)

NOAH Jr. Team Game 4 vs. 4 Elimination Tournament Semi Final Match
Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hajime Ohara & Junta Miyawaki vs. Stinger (HAYATA, Seiki Yoshioka, Yoshinari Ogawa & Yuya Susumu)

Singles Match
Daiki Inaba vs. Kaito Kiyomiya

NOAH Jr. Team Game 4 vs. 4 Elimination Tournament Final Match
Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hajime Ohara & Junta Miyawaki vs. Kongo (Aleja, Hao, Nio & Tadasuke)

Resultados


1) Masa Kitamiya & Yasutaka Yano derrotou Kai Fujimura & Kinya Okada


2) Kongo (Aleja, Hao, Nio & Tadasuke) derrotou Los Perros del Mal de Japon (Ikuto Hidaka, Kotaro Suzuki, NOSAWA Rongai & YO-HEY)
- Aleja eliminou Ikuto Hidaka
- Tadasuke 
eliminou NOSAWA Rongai
- YO-HEY 
eliminou Hao
- YO-HEY 
eliminou Nio
- Kotaro Suzuki 
eliminou Aleja 
- Tadasuke 
eliminou Kotaro Suzuki
- Tadasuke 
eliminou YO-HEY

3) Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hajime Ohara & Junta Miyawaki 
derrotou Stinger (HAYATA, Seiki Yoshioka, Yoshinari Ogawa & Yuya Susumu)
- Atsushi Kotoge eliminou Yoshinari Ogawa
- Hajime Ohara eliminou Yuya Susumu
- HAYATA eliminou Junta Miyawaki
- Seiki Yoshioka eliminou Hajime Ohara
- HAYATA & Atsushi Kotoge eliminaram-se mutuamente
- Daisuke Harada eliminou Seiki Yoshioka

4) Kaito Kiyomiya 
derrotou Daiki Inaba


5) Kongo (Aleja, Hao, Nio & Tadasuke) derrotou Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Hajime Ohara & Junta Miyawaki
A ordem das eliminações foi a seguinte:
- Atsushi Kotoge eliminou Hao
- Aleja eliminou Hajime Ohara
- Nio eliminou Atsushi Kotoge
- Junta Miyawaki eliminou Nio
- Daisuke Harada eliminou Aleja
- Tadasuke eliminou Junta Miyawaki
- Tadasuke eliminou Daisuke Harada

Vídeos
Com tecnologia do Blogger.